Otický příkop

Využití: ochrana Kylešovic před povodní

Realizace: 3/2009 - 5/2010

Architekt: Hydroprojekt CZ, a.s.

Realizátor: POHL CZ, a.s.

Náklady: 65 mil. Kč

Dotace: 44,4 mil. Kč ze státního rozpočtu - Ministerstvo Zemědělství (68%)

Úprava Otického příkopu byla důležitou rekonstrukcí zejména pro Kylešovice, které jsou tak nyní chráněny před stoletou vodou. Díky opravě se zvýšila kapacita příkopu a nyní tak dokáže převést nejen stoletou vodu, ale i dešťovou vodu z přilehlých ploch povodí a ze zastavěné části většiny Kylešovic. Část příkopu mimo obytnou zástavbu je opevněna záhozem z lomového kamene se zábradlím. V zastavěné části jsou břehy zpevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Součástí rekonstrukce byla i výměna mostů, lávek a propustků pro přejezdy zemědělské techniky. Byly přeloženy i inženýrské sítě, přípojky plynu a vody a byly vybudovány nové přípojky splaškové kanalizace. Silnice, která vede podél příkopu, je nyní již bez omezení v provozu. Akci se podařilo uskutečnit s pomocí dotace Ministerstva zemědělství, která uhradila 68% z ceny projektu.

 

 

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci