Přestupní místo Janská, Podchod žst. Opava Východ

Účel: integrace městské, příměstské a meziměstské hromadné dopravy

Realizace: 2006 - 2007

Architekt: SUDOB Brno, s.r.o. (Podchod), DOSTAZ Havířov (přestupní místo)

Realizátor: FIRESTA, a.s., Brno

Náklady: 63,2 mil. Kč

Nádraží Opava východ slouží městu již od roku 1855. Spojení s autobusovým nádražím však v poslední době způsobovalo přetížení ulice Janská a vytváření zácpy během dopravní špičky. I pro pěší byl už prostor kapacitně nevyhovující. Nové přestupní místo Janská a s ním spojený podchod pomohli vybudovat integrované přestupní místo jak železniční, tak autobusové dopravy. V přednádražním prostoru se nyní nachází kryté stanoviště autobusů a trolejbusů. Průjezdnost křižovatky Janská-Nádražní okruh se pro hromadnou dopravu výrazně zlepšil a vzniklo zde i parkoviště pro osobní vozidla v blízkosti nádraží. Pěší trasy byly vyřešeny s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu (nástupní hrany jsou řešeny bezbariérově) a orientace a bylo zřízeno i nové veřejné osvětlení, které je tvarově řešeno v novodobém stylu, obdobně jako v centru města. Rekonstrukce tohoto místa přišla na něco přes 63 mil. korun.

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci