Ratibořská ulice

Účel: zlepšení situace na přechodech

Realizace: 2003 - 2009

Architekt: SHB, a.s., Ostrava

Realizátor:

2003 TSO, s.r.o.

2004 Elspol, s.r.o., Ostrava

2006 Kareta, s.r.o., Bruntál

2008 Kareta, s.r.o., Bruntál

2009 Strabag, a.s., Ostrava

Náklady: 14 mil. Kč

Dotace: 14 mil. Kč (100%)

Na této komunikaci došlo postupně v souladu se zpracovanou studií (SHB a. s. Brno, 2003-2004) k přeměně šířkového uspořádání ze čtyřpruhové směrově nerozdělené komunikace, kde v křižovatkách musel chodec překonat vzdálenost 18 m přes pět jízdních pruhů bez dělicích ostrůvků, na dvoupruhovou. Uskutečněné úpravy v sobě zahrnují vytvoření fyzických středních dělicích pásů se zvýšenou obrubou, úpravu dopravního značení, doplnění pěších tras o místa pro přecházení a světelnou signalizaci. Realizace proběhla ve čtyřech na sebe navazujících fázích:

  • Dopravní řešení bylo upraveno vodorovným a svislým dopravím značením a novou světelnou signalizací.
  • Vybudování dlážděných ostrůvků se zvýšenou obrubou na přechodech pro chodce.
  • Fyzické rozdělení komunikace pásem zeleně včetně úpravy terénu
  • Využití plochy odstavných pruhů pro směrové vedení městské cyklotrasy

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci