Revitalizace - Fügnerova 6, 8

Účel: Zlepšení kvality života obyvatel v městské části Opava - Kateřinky
Realizace: 4/2012 07/2012
Realizátor: KARETA s.r.o.
Náklady: 3,16 mil. Kč
Dotace: 85% CZV IOP (IPRM sídliště Kateřinky)

 

O projektu:

Podstatou realizace prjektu bylo zlepšení a zkvalitnění života obyvatel městské části Opava Kateřinky a to prostřednictvím revitalizace vnitrobloku panelové zástavby, který je ohraničen ulicí E. Beneše a Fügnerova.

Původní stav vnitrobloku byl nevyhovující a nepůsobil příjemným a celistvým dojmem. Plochy jednotlivých hřišť z hlediska funkčnosti vykazovaly řadu vad a byly nevyhovujícím stavu. Zpevněné plochy byly rozpraskané a nevhodné pro pohyb osob se sníženou mobilitou, městský mobiliář byl zničený.

V rámci projektu, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj došlo k revitalizaci sportovního hřiště, které je lemováno dřevěnými stěnami a vybaveno basketbalovými koši a brankami. Vlastní povrchová úprava sportoviště je z elastické vrstvy s PUR/recyklovaným granulátem a finální vrstva s granulátem PUR/EPDM. Nově byl vybudován prostor s herními prvky pro malé děti a zátiší z velkých hladkých balvanů  a drobnějších valounů, které jsou určeny zejména pro trávení volného času a relaxaci rodičů s dětmi. Realizace projektu má pozitivní vliv na zvýšení bepečnosti pohybu obyvatel a to zejména z důvodu revitalizace zpevněných ploch a komunikací a doplnění prostoru o dosud chybějící veřejné osvětlení. Zachování celistvého dojmu podpořilo doplnění prostředí o esteticky zajímavé stavební a krajinářské prvky. V rámci projektu byl také vyměněn a doplněn mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, sušáky na prádlo). Došlo k výsadbě keřů, založení trávníků a jtů. Dotčená oblast se tak stala prostorem se zajímavou a kvalitní občanskou vybaveností pro sportovní a volnočasové aktivity a došlo k zvýšení atraktivity a estetické hodnoty tohoto veřejného prostranství, čímž se vnitroblok stal příjemnou rezidentní čtvrtí pro všechny generace, která odpovídá současným požadavkům na bydlení a trávení volného času.

 

Projekt (CZ.1.06/5.2.00/07.08178) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Bližší informace naleznete na internetových stránkách.