Revitalizace veřejného prostranství Holasická 6, 8 - 14

Účel: Zlepšení kvality života obyvatel v městské části Opava - Kateřinky

Realizace: 04/2012 07/2012

Realizátor: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

Náklady: 0,82 mil Kč

Dotace: 85% CZV IOP (IPRM sídliště Kateřinky)

O projektu:

Cílem projektu je po stránce zahradně architektonické pozvednout úroveň obytného prostoru v dané lokalitě panelového sídliště vymezeného ulicemi Holasická 6, 8 - 14 a Na Potůčku. Původní stav byl v nevyhovujícím stavu a z estetického hlediska nepůsobil příjemným dojmem. Revitalizace veřejného prostranství zahrnuje odstranění stávajících asfaltových a dlážděných zpevněných ploch a jejich následné zatravnění, obnovení stávajícího trávníku a výsadbu stromů a keřů.

Projekt si klade za cíl zlepšit kvalitu života obyvatel v oblasti bydlení a to revitalizací daného veřejného prostranství v zástavbě rodinných domů a domů panelového sídliště. Hlavním záměrem projektu je odstranění nefunkčních zpevněných ploch vč. nepoužívaných sušáků na prádlo a dalších vybavení a prostřednictvím regenerace sídlištního prostoru zahrnující novou výsadbu atraktivně kvetoucích a zajímavých dřevin a založení nového trávníku získat příjemnou lokalitu pro bydlení. Navržené aktivity projektu spadající převážně do oblasti krajinářské architektury naplňují cíl projektu zatraktivnit prostranství tak, aby bylo kompozičně celoročně zajímavé a funkční a vytvářelo příjemné místo pro volný čas v klidné obytné zóně nejen pro stávající, ale i pro potenciální obyvatele či návštěvníky dané lokality.

Projekt bude v případě schválení žádosti o dotaci spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Bližší informace naleznete na internetových stránkách.


Ke stažení