Revitalizace vnitrobloku ul. Holasická - Grudova - Vítečkova

Účel: revitalizace veřejného prostranství

Realizace: 5/2011 - 8/2011

Realizátor: EUROVIA CS, a.s.

Náklady: 11,6 mil. Kč

Dotace: 9,8 mil. Kč z  (IOP; 85%)

O projektu:

Cílem realizace projektu je zlepšení kvality života obyvatel městské části Opava - Kateřinky a to prostřednictvím revitalizace vnitrobloku panelové zástavby mezi ulicemi Holasická, Grudova a Vítečkova. Původní stav vnitrobloku byl v nevyhovujícím stavu a z estetického hlediska nepůsobil příjemným dojmem.

V rámci projektu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj dojde k revitalizaci daného vnitrobloku, která spočívá zejména v rekonstrukci pěších komunikací, rozšíření parkovacích ploch (15 nových parkovacích míst), zpevnění prošlapaných chodníčků v zeleni pomocí tzv. "šlapáků". V sídlištním prostoru jsou celkem dvě sportoviště, z nichž jedno bude zrušeno a nahrazeno klidovou zónou ve formě zahrady v jejímž prostoru bude zakomponováno pískoviště s dětským průlezkovištěm a mobiliář. Z celkem čtyř stávajících pískovišť bude 1 zrušeno, 2 zůstanou v původním stavu a jedno bude zakomponováno do již zmiňované "zahrady". Prostor celého vnitrobloku bude dovybaven městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, sušáky na prádlo), budou instalována nová svítidla a dojde k obnově zeleně.

Revitalizací získá daný vnitroblok na atraktivitě a zvýší se jeho estetická hodnota, čímž se stane příjemnou rezidentní čtvrtí pro všechny generace, která odpovídá současným požadavkům na bydlení a trávení volného času

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Bližší informace naleznete na internetových stránkách.

 

Ke stažení