Revitalizace vnitrobloku ul. Vrchní - Rolnická

Účel: Zlepšení kvality života obyvatel v městské části Opava - Kateřinky
Realizace: 4/2012 08/2012
Realizátor: SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o.
Náklady: 9,13 mil. Kč
Dotace: 85% CZV IOP (IPRM sídliště Kateřinky)

O projektu:

Podstatou realizace projektu je zlepšení a zkvalitnění života obyvatel městské části Opava Kateřinky a to prostřednictvím revitalizace vnitrobloku panelové zástavby, který je vymezen ulicí Vrchní, A. Sovy a Rolnická. Původní stav vnitrobloku je nevyhovující a nepůsobí příjemným a celistvým dojmem. Zpevněné plochy jsou rozpraskané a nevhodné pro pohyb osob se sníženou mobilitou, dochází zde k živelnému odstavování vozidel při parkování, městský mobiliář je zničen.

V rámci projektu, který v případě schválení žádosti o dotaci, bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj dojde k  revitalizaci chodníků a zlepšení jejich trasování, vozovek a zvýšení počtu oficiálních parkovacích míst. Bude vybudováno nové průlezkové hřiště a zrevitalizováno pískoviště. Stávající hřiště bude dovybaveno herními prvky. V rámci vnitrobloku bude obměněn a doplněn mobiliář (lavičky, odpadkové koše, plakátovací plochy, sušáky na prádlo) a dojde k revitalizace veřejného osvětlení. V celém vnitrobloku budou provedeny také sadové úpravy včetně výsevu trávníků. Dotčená oblast se tak stane prostorem se zajímavou a kvalitní občanskou vybaveností pro sportovní a volnočasové aktivity a dojde k zvýšení atraktivity a estetické hodnoty tohoto veřejného prostranství, čímž se vnitroblok stane příjemnou rezidentní čtvrtí pro všechny generace, která odpovídá současným požadavkům na bydlení a trávení volného času.

Projekt bude v případě schválení žádosti o dotaci spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Bližší informace naleznete na internetových stránkách.

Ke stažení