Revitalizace zeleně v Městských sadech

Účel: regenerace a revitalizace veřejného prostranství

Realizace: 11/2011 05/2012

Realizátor: Technické služby Opava s.r.o.

Náklady: 2,86 mil Kč

Dotace: 90% CZV OPŽP

 

O projektu:

Městské sady v minulosti připomínaly spíše lesopark s minimální návštěvností obyvatel, kteří sady především jen projížděli. Výstavbou městské haly, skateparku, vybudováním in-line stezek a dětských hřišť se návštěvnost sadů výrazně zvýšila. V návaznosti na zvýšenou návštěvnost je třeba klást větší důraz na bezpečnost osob, tedy i zajištění dobrého zdravotního stavu dřevin.

V Městských sadech proběhly v minulosti opakovaně dendrologické průzkumy, které prokázaly, že zdravotní stav stromů je zde v mnoha směrech nevyhovující. Každoročně zde také vlivem poryvů větru docházelo k poškozování stromů a jejich vývratům. Z tohoto důvodu byl na základě provedené inventarizace zpracován projekt na provední 1. etapy revitalizace zeleně, který je zaměřen na obnovu zeleně mimo hlavní alej. V rámci projektu, který byl spolufinancován evropskou unií proběhlo nejdříve kácení a následně výsadba dřevin. K výsadbě byly použity stromy kvalitně zapěstované, především javory, duby, jerlíny, okrasné třešně a catalpy. Z keřů byly vysazeny např. rododendrony a břečťany. Celkem došlo k výsadbě 3.698 ks dřevin a ošetření 63 ks dřevin.

Z části vykáceného dřeva byla pro zpestření průchodu Městskými sady zhotovena tři broukoviště, která jsou doplněna informačními tabulemi. Jedná se o skupinu kmenů, špalků či větví, zakopaných částečně v zemi nebo na ni položených, která budou sloužit jako útočiště brouků a dalších organismů vázaných na mrtvé dřevo. Cílem bylo vytvořit různorodé prostředí pro množství živočichů a současně tím také obohatí návštěvníky sadů o poznatky z oblasti ekologie těchto organismů. Vybudování těchto broukovišť bylo nezpůsobilým nákladem projektu, tedy nebylo spolufinancováno evropskou unií.

Projekt "Městské sady, Opava - zeleň" (CZ.1.02/6.5.00/10.07192) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu životní prostředí. Bližší informace naleznete na internetových stránkách.