Rybářská ulice

Účel: rekonstrukce celého uličního prostoru

Realizace: 2004 - 2005

Architekt: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, s.r.o.

Realizátor: Strabag, a.s., Ostrava

Náklady: 96,5 mil. Kč, společná akce s SSMSK (Správa silnic Moravskoslezského kraje), kteří uhradili 74,8 mil Kč (78%)

Rybářská ulice prošla v letech 2004 až 2005 rozsáhlou rekonstrukcí celého uličního prostoru. Opraveny byly jak vozovka, tak chodníky, mosty, ale také veřejné osvětlení. Kolem cesty byla také vysázena zeleň. Oprava této komunikace stála 96,5 mil. korun. Město se na ní podílelo z 22% a to částkou 21,23 mil. korun. Zbylých 74,8 mil. korun uhradila Správa silnic Moravskoslezského kraje, která se na této rekonstrukci podílela také.

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci