Vnitroblok ul. A. Sovy

Účel: Zlepšení kvality života obyvatel v městské části Opava - Kateřinky
Realizace: 7/2010 11/2010
Realizátor: ALPINE stavební společnost CZ s. r. o.
Náklady: 12,6 mil. Kč
Dotace: 85% z IOP (IPRM sídliště Kateřinky)

O projektu:

Cílem realizace projektu bylo zlepšení kvality života obyvatel městské části Opava - Kateřinky a to prostřednictvím revitalizace vnitrobloku panelové zástavby mezi ulicemi A. Sovy a Partyzánská. Původní stav vnitrobloku byl v nevyhovujícím stavu a z estetického hlediska nepůsobil příjemným dojmem.

V rámci projektu, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj byly zrevitalizovány místní komunikace a zpevněné plochy, byl řešen nedostatek parkovacích míst (bylo vybudováno 73 nových parkovacích míst) . Došlo k vysazení nových stromů a keřů, včlenění prvků zahradní architektury a prošlapané cestičky v zelených plochách byly doplněny o tzv. šlapáky. Došlo k výměně městského mobiliáře a jeho doplnění o chybějící prvky, byly nainstalovány nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a sušáky na prádlo.

Řešené veřejné prostranství získalo na atraktivitě a zvýšila se jeho estetická hodnota, čímž se vnitroblok stal  příjemnou rezidentní čtvrtí pro všechny generace, která odpovídá současným požadavkům na bydlení a trávení volného času

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Bližší informace naleznete na internetových stránkách.