Vnitroblok Na Valech - Kolářská

Využití: Dětské hřiště, parkoviště

Kapacita: 19 parkovacích míst

Realizace: 3/2010 - 5/2010

Architekt: Atelier Wittassek, s.r.o.

Realizátor: POHL cz, a.s.

Náklady: 7,4 mil. Kč

Dotace: 6,8 mil. Kč z ROP (92%)

V první polovině března roku 2010 zahájilo město rozsáhlou regeneraci vnitrobloku v okolí kina Mír. Většinu nákladů Opava uhradí z evropských zdrojů. Přeměna okolí kina na odpočinkovou zónu přišla město na 7,4 milionu korun, z toho dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko představuje 6,8 milionu korun. O poskytnutí dotace rozhodla Regionální rada Moravskoslezsko na začátku března. Rekonstrukce přispěla ke zkulturnění velkého prostoru přímo v centru města, vzniklo tak místo, kde mohou příjemně trávit čas rodiče se svými dětmi. Součástí rekonstrukce bylo totiž také vybudování nového dětského hřiště.

Projekt se týká z větší části uzavřeného prostranství mezi kinem Mír, bytovou zástavbou na ulici Podkovní až po ulici Na Valech. Rekonstruují se zde místní komunikace a chodníky, vzniká 19 parkovacích míst a proběhly i další terénní úpravy. Rekonstrukcí prošla kanalizace a prostranství je nyní nově osvětleno. Obyvatele jistě nejvíce potěšila nová zeleň, lavičky a koše nebo dětské hřiště. Celý prostor se navíc změnil na bezbariérový. Do nedávné doby nebyl vnitroblok příliš využíván, zejména z důvodu zanedbaného vzhledu i nedostatečného a nefunkčního vybavení.