Házenkářské hřiště a dětské hřiště A. Sovy 10,12 v Opavě-Kateřinkách

Upraveno: 10.02.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
Realizace: 07/2010 – 11/2010
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07045
Poskytovatel dotace: Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky
Zhotovitel: KARETA s. r. o.
Celkové náklady projektu: 15.100.000,00 Kč
Celková výše dotace: 12.020.000,00 Kč

Cílem realizace projektu bylo zlepšení a zkvalitnění života obyvatel městské části Opava-Kateřinky, a to prostřednictvím revitalizace vnitrobloku panelové zástavby, který je ohraničen ulicemi A. Sovy, Kollárova a Rolnická. Původní stav vnitrobloku byl nevyhovující a nepůsobil příjemným a celistvým dojmem. Plochy jednotlivých hřišť včetně zařízení z hlediska funkčnosti vykazovaly řadu vad a byly nevyhovující. Zpevněné plochy byly rozpraskané a nevhodné pro pohyb osob se sníženou mobilitou, městský mobiliář byl zničen.

V rámci projektu, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, bylo zrevitalizováno víceúčelové hřiště, volejbalové a basketbalové hřiště a dětské hřiště, na kterých najdeme moderní povrchovou úpravu z elastické vrstvy s granulátem PUR/EPDM a bezpečně ukotvené herní prvky (branky pro házenou, kůly pro volejbalovou síť, basketbalové koše, pružinové atrakce). Byly zrevitalizovány místní komunikace a zpevněné plochy, kdy hlavní trasa protínající území byla navržena v živici a ostatní navazující chodníky byly nově vydlážděny. Některá rozcestí jsou doplněna kruhovými křižovatkami a ve středu území byla vytvořena zpevněná plocha určena pro shromažďování. Došlo k vysazení nových stromů a keřů a včlenění prvků zahradní architektury a zelené plochy byly doplněny o tzv. šlapáky. Došlo k výměně městského mobiliáře a jeho doplnění o chybějící prvky, byly nainstalovány nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a sušáky na prádlo. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.