Hozovo nábřeží – revitalizace

Upraveno: 10.02.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
Realizace: 03/2013 – 09/2013
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.08840
Poskytovatel dotace: Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky
Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.
Celkové náklady projektu: 16.400.000,00 Kč
Celková výše dotace: 12.600.000,00 Kč

Podstatou realizace projektu je zlepšení a zkvalitnění života obyvatel městské části Opava-Kateřinky, a to prostřednictvím revitalizace klidové zóny Hozova nábřeží bezprostředně navazujícího na bytovou zástavbu sídliště Kateřinky.

V rámci projektu byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj došlo zejména k revitalizaci zeleně, komunikací, parkoviště a doplnění veřejného prostranství mobiliářem. Projekt počítal i s terénními zídkami, nábřežními tribunami, schody u lávky, revitalizací veřejného osvětlení a rekonstrukcí či instalací nových herních prvků a mobiliáře. Hozovo nábřeží je územím celoměstského významu, které působilo zanedbaným dojmem a vyznačovalo se absencí doprovodné infrastruktury důležité zejména pro volnočasové aktivity obyvatel (lavičky, koše, herní prvky). Jedná se o ucelený pás zeleně vedoucí středem města.  Území protíná hlavní pěší tah ze sídliště Kateřinky do centra města a cyklotrasa č. 55 nadměstského významu. Z těchto důvodů řešení území a materiálová řešení kvalitativně odpovídají významu této lokality.