Městské sady Opava – zeleň

Upraveno: 10.02.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
Realizace: 11/2011 – 05/2012
Registrační číslo projektu: CZ.1.2/6.5.00/10.07192
Poskytovatel dotace: Operační program Životní prostředí
Zhotovitel: Technické služby Opava s.r.o.
Celkové náklady projektu: 2.500.000,00 Kč
Celková výše dotace: 1.700.000,00 Kč

Městské sady v minulosti připomínaly spíše lesopark s minimální návštěvností obyvatel, kteří sady především jen projížděli. Výstavbou městské haly, skateparku, vybudováním in-line stezek a dětských hřišť se návštěvnost sadů výrazně zvýšila. V návaznosti na zvýšenou návštěvnost je třeba klást větší důraz na bezpečnost osob, tedy i zajištění dobrého zdravotního stavu dřevin. V Městských sadech proběhly v minulosti opakovaně dendrologické průzkumy, které prokázaly, že zdravotní stav stromů je zde v mnoha směrech nevyhovující. Každoročně zde také vlivem poryvů větru docházelo k poškozování stromů a jejich vývratům. Z tohoto důvodu byl na základě provedené inventarizace zpracován projekt na provedení 1. etapy revitalizace zeleně, který je zaměřen na obnovu zeleně mimo hlavní alej.

V rámci projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií, proběhlo nejdříve kácení a následně výsadba dřevin. K výsadbě byly použity stromy kvalitně zapěstované, především javory, duby, jerlíny, okrasné třešně a cataply. Z keřů byly vysazeny např. rododendrony a břečťany. Celkem došlo k výsadbě 3.698 ks dřevin a ošetření 63 ks dřevin.

Z části vykáceného dřeva byla pro zpestření průchodu Městskými sady zhotovena tři broukoviště, která jsou doplněna informačními tabulemi. Jedná se o skupinu kmenů, špalků či větví, zakopaných částečně v zemi nebo na ni položených, která budou sloužit jako útočiště brouků a dalších organismů vázaných na mrtvé dřevo. Cílem bylo vytvořit různorodé prostředí pro množství živočichů a současně tím také obohatí návštěvníky sadů o poznatky z oblasti ekologie těchto organismů. Vybudování těchto broukovišť nebylo spolufinancováno Evropskou unií.