Ochranova – úpravu parteru a okolí

Upraveno: 10.02.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
Realizace: 03/2013 – 07/2013
Zhotovitel: KARETA, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 9.700.000,00 Kč
Celková výše dotace: 6.000.000,00 Kč

Cílem projektu je regenerace parteru Ochranova v Opavě a náprava nedostatků daného území.

Součástí stavebních úprav bude vytvoření nových parkovacích stání, mírné terénní úpravy, provedení pěších a dopravních komunikací v řešeném území včetně architektonických prvků v ploše, doplnění parteru o městský mobiliář a návrh ozelenění ploch nové části parku včetně výsadby nových stromů a keřů. Dále bude součástí stavby rozšíření veřejného osvětlení, rekonstrukce stávající lávky přes městský náhon a úpravy oplocení kolem areálu školy.