Zlatníky, Milostovice – splašková kanalizace

Upraveno: 10.02.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
Realizace: 05/2017 – 05/2020
Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001236
Poskytovatel dotace: Operační program Životní prostředí
Celkové náklady projektu: 65.760.638,92 Kč
Celková výše dotace: 34.005.265,71 Kč

Projekt vyřešil odkanalizování dvou městských části Opavy, a to Zlatníků a Milostovic. Nová splašková kanalizace včetně přípojek o celkové délce 6,51 km byla napojena na novou čistírnu odpadních vod Zlatníky, která je rovněž součástí stavby.