Regenerace městských parků v Opavě

Upraveno: 10.02.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Ekologická stopa města / Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
Realizace: 04/2012 – 08/2012
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.1.00/04.01344
Poskytovatel dotace: Regionální Operační program v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
Zhotovitel: STRABAG, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 29.172.000,00 Kč
Celková výše dotace: 14.091.000,00 Kč

Projekt řešil revitalizaci, resp. zpevnění ploch pěti městských parků v centru Opavy, prostřednictvím úpravy povrchu parkových chodníků včetně změny v jejich trasování. Jednalo se o tyto parky – Smetanovy sady, Sady U muzea, sady Svobody, Křížkovského sady a Dvořákovy sady. Nedílnou součástí projektu bylo vybudování nového osvětlení, vybavení vhodným mobiliářem – lavičky, odpadkové koše, stojany na kola. V rámci projektu také došlo k vybudování zavlažovacího systému a dalších stavebních úprav pro Ptačí vrch. Výstupem projektu je zrevitalizovaný prstenec parků v centru města, které byly v zanedbaném a nedostatečně využívaném stavu, dalším výstupem projektu byly zrekonstruované schody a opěrné zídky na Ptačím vrchu a vybudování zavlažovacího systému. Obecně se tak vytvořil atraktivní plochy v centru města pro častější využití občany města Opavy zejména k rekreaci, odpočinku a volnočasovým aktivitám.