Rekonstrukce centra sociálních služeb Samaritán

Upraveno: 10.02.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Ekologická stopa města
Realizace: 04/2015 – 07/2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/24.01368
Poskytovatel dotace: Regionální Operační program v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 13.900.000,00 Kč
Celková výše dotace: 9.600.000,00 Kč

Realizací projektu došlo kompletní rekonstrukce prostor Centra sociálních služeb Samaritán na Nákladní ulici v Opavě. Centrum sociálních služeb Samaritán poskytuje v současné době tyto sociální služby: azylové domy a noclehárny pro muže, nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy, sociální rehabilitace pro muže a ženy. Cílem rekonstrukce je celková modernizace budovy, po které dojde jednak k rozšíření ubytovacích kapacit a také ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb (azylové domy, noclehárny, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace) a to zejména provedením dispozičních úprav pro potřeby oddělení provozů.