Rekonstrukce Kulturního domu Na Rybníčku

Upraveno: 10.02.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Ekologická stopa města
Realizace: 10/2010 – 03/2012
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.1.00/04.01117
Poskytovatel dotace: Regionální Operační program v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a.s.
Celkové náklady projektu: 151.800.000,00 Kč
Celková výše dotace: 64.500.000,00 Kč

Významným projektem realizovaným v rámci IPRM Přitažlivé město byla rekonstrukce kulturního domu Rybníček, který už dlouhá léta plní významnou kulturní a společenskou funkci, je místem spojeným s tanečními kurzy, koncerty či plesy. Díky svému významu tak byl adeptem pro vytvoření vysoce reprezentativních prostor. Stav tohoto domu byl však zcela nevyhovující. Ošklivé fasády, zastaralé interiéry, poruchová technika či nedůstojné sociální zázemí rozhodně na dojmu reprezentativního prostoru nepřidávalo. A proto se město rozhodlo tento objekt zrekonstruovat.

V rámci rekonstrukce, která se dotkla všech jeho podlaží, došlo k technické i estetické modernizaci vzhledu jednotlivých místnos4tí a k drobným změnám dispozičního řešení. Budova byla rozšířena pouze o drobnou přístavbu v prostorách vnitrobloku, která slouží jako sociální zázemí pro návštěvníky přízemí budovy. Nové podoby se dočkalo také velmi oblíbené letní posezení. Náklady na realizaci rekonstrukce byly téměř 153 mil. Kč. Ze svého rozpočtu Opava zafinancuje 42,81 % a zbývající část, tedy 68,3 mil. Kč město získalo zpět formou dotace z prostředků EU.