Rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu

Upraveno: 10.02.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
Realizace: 10/2010 – 05/2011
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.1.00/04.0116
Poskytovatel dotace: Regionální Operační program v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
Zhotovitel: Slezské stavby Opava, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 39.000.000,00 Kč
Celková výše dotace: 21.600.000,00 Kč

Opava je v širším povědomí známá jako centrum sportu. Má dlouholeté tradice hokeje, fotbalu, atletiky či basketbalu. Mimo to díky tělocvičným jednotám slaví reprezentanti Opavy i úspěchy na mezinárodním poli především v atletice či orientačním běhu. Centrem přípravy těchto spolkových záležitostí je bezpochyby jedinečný Tyršův stadion a tělocvična, která je jeho součástí. A právě budova tělocvičny již vykazovala nevyhovující podmínky pro přípravu excelentních opavských sportovců. Proto byl projekt rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu zařazen do IPRM a díky spolufinancování z ROP sportoviště dostalo nový, moderní kabát.Téměř 46 let nebyly realizovány žádné zásadní zásahy, opravy tělocvičny. Při téměř dennodenním užívání a nemilosrdnému zubu času bylo zlepšení technického zázemí sportovního objektu, jasným cílem. Realizací projektu došlo k modernizaci a zvýšení kapacity budovy tělocvičny, a to prostřednictvím vybudování nového běžeckého tunelu v části velké tělocvičny a nově vzniklé přístavby, která vznikla na východní straně budovy. Díky běžeckému tunelu se malá tělocvična juda přesunula do pravé části tělocvičny a vznikl nový prostor pro posilovnu. Objekt byl zateplen a zcela bezbariérově řešen. Realizací projektu se podařilo vytvořit komplexní sportovní areál odpovídající standardům mezinárodní úrovně s příslibem konání významných sportovních akcí.