Revitalizace veřejného prostranství Holasická 6, 8 – 14

Upraveno: 10.02.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
Realizace: 04/2012 – 07/2012
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.08272
Poskytovatel dotace: Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky
Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 750.000,00 Kč
Celková výše dotace: 580.000,00 Kč

Cílem projektu bylo po stránce zahradně architektonické pozvednout úroveň obytného prostoru v dané lokalitě panelového sídliště vymezeného ulicemi Holasická 6, 8 – 14 a Na Potůčku. Původní stav byl v nevyhovujícím stavu a z estetického hlediska nepůsobil příjemným dojmem. Revitalizace veřejného prostranství zahrnovala odstranění stávajících asfaltových a dlážděných zpevněných ploch a jejich následné zatravnění, obnovení stávajícího trávníku a výsadbu stromů a keřů.

Projekt si kladl za cíl zlepšit kvalitu života obyvatel v oblasti bydlení, a to revitalizací daného veřejného prostranství v zástavbě rodinných domů a domů panelového sídliště. Hlavním záměrem projektu bylo odstranění nefunkčních zpevněných ploch vč. nepoužívaných sušáků na prádlo a dalších vybavení a prostřednictvím regenerace sídlištního prostoru zahrnující novou výsadbu atraktivně kvetoucích a zajímavých dřevin a založení nového trávníku získat příjemnou lokalitu pro bydlení. Navržené aktivity projektu spadající převážně do oblasti krajinářské architektury naplňují cíl projektu zatraktivnit prostranství tak, aby bylo kompozičně celoročně zajímavé a funkční a vytvářelo příjemné místo pro volný čas v klidné obytné zóně nejen pro stávající, ale i pro potenciální obyvatele či návštěvníky dané lokality.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.