Stromy pro Podvihov

Upraveno: 12.11.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Realizace: 10/2020
Registrační číslo projektu: 1190900416
Celkové náklady projektu: 45 407.30Kč
Celková výše dotace: 45 407,30 Kč

Banner - Národní program životního prostředí 

Tento projekt byl realizován za podpory Státního fondu životního prostředí České republiky.​

 

Projekt „Stromy pro Podvihov“ řeší doplnění městské stromové zeleně ležící na veřejně přístupné ploše v městské části Opavy – v Podvihově. Projekt byl realizován na ploše autobusové točny „Podvihov Na Nové“, veřejného prostoru, který byl doplněn o kvetoucí stromy.

Na ploše autobusové točny proběhla výsadba 10 stromů dvou druhů. Základní myšlenkou projektu bylo obnovit původní zaniklou třešňovou alej druhem Prunus x yedoensis (9ks) a dosadba jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum). Nové stromy budou poskytovat občanům příjemný odpočinek ve stínu. Obnoví se výrazný kvetoucí moment. Navržená dřevinná skladba respektuje druhovou skladbu území jako celku a vychází z kompozice v okolí. Druhové složení vysazovaných stromů respektuje klimatické, pedologické a hydrologické podmínky v dané lokalitě.