Výsadba stromů - Malé Hoštice

Upraveno: 25.11.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Realizace: 10/2020
Registrační číslo projektu: 1190900160
Celkové náklady projektu: 194 888,59 Kč
Celková výše dotace: 194 198,11 Kč

Banner - Národní program životního prostředí 

Tento projekt byl realizován za podpory Státního fondu životního prostředí České republiky.​

 

Projekt „Výsadba stromů – Malé Hoštice“ řeší realizaci nové městské stromové zeleně ležící na veřejně přístupných plochách v městské části Opavy – v Malých Hošticích. Projekt byl realizován na 2 plochách: u Obecního úřadu a nově budované Víceúčelové haly. Bylo vysazeno 58 nových stromů, což se pozitivně projeví především v udržení a postupném zvýšení druhové diverzity v daných lokalitách.

Realizací projektu byla nově ozeleněna dvě veřejná prostranství, která se tak v budoucnu stanou atraktivní pobytovou součástí Malých Hoštic. Rozmístění výsadby stromů, stejně jako jejich druh byly vybrány v souladu s okolní zástavbou s ohledem na funkci a budoucí kompozici. Stromy jsou navrženy solitérně, ve skupinách i v liniích. Vybrané lokality navazují na další městské plochy zeleně a jsou tak významné pro celkový „zelený“ ráz městské části Malé Hoštice.