Zlepšení technických podmínek činnosti Slezského divadla v Opavě

Upraveno: 10.02.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 07/2010 – 02/2011
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.1.00/04.00974
Zhotovitel: Bosch Rexroth, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 114.200.000,00 Kč
Celková výše dotace: 92.300.000,00 Kč

Slezské divadlo Opava, které zahájilo svou činnost již v roce 1805, je nejstarším divadlem v Moravskoslezském kraji a patří mezi jednu z významných kulturních dominant našeho města. Budova, která patří k historickým stavebním památkám Opavy, však vlivem času pomalu stárla a pod tlakem nových technologií a nároků diváků byla nutná její rekonstrukce.

V rámci jednotlivých etap této rekonstrukce bylo prostřednictvím nového scénického ozvučení, osvětlovací a hydraulické technice zmodernizováno jeviště, jehož součástí je také nová opona. Pro zvýšený komfort návštěvníků divadla došlo v prostorách hlediště k výměně sedadel a koberců, jeho dovybavení vzduchotechnikou a klimatizací a zrekonstruována byla také sociální zařízení objektu. Kvalitnější zážitek z představení bude zajištěn nově pořízenými operačními systémy v režisérské či zvukařské kabině, k jejichž užívání byli zaměstnanci Slezského divadla řádně proškoleni. Díky rozvoji technického zázemí divadlo nabízí kvalitnější prostředí a možnost rozšíření svého repertoáru o typy představení, která doposud z technických důvodů nebylo možno realizovat. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2010 v době divadelních prázdnin s přesahem do počátku roku následujícího s náklady 114 mil. Kč. Tato rozsáhlá rekonstrukce byla z 85% (92,3 mil. Kč) hrazena z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezko a zbylých 15 % bylo hrazeno z rozpočtu Statutárního města Opavy.