ZŠ Kylešovice - zachytávání dešťové vody

Upraveno: 02.02.2021
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města 
Indikátory: Ekologická stopa města / Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
Realizace: 04/2020 – 08/2020
Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011436
Poskytovatel dotace: Operační program Životní prostředí
Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.
Celkové náklady projektu: 2.428.556,06 Kč
Celková výše dotace: 488.065,00 Kč
Odkaz na mapu:  

 

Předmětem projektu jsou aktivity spojené se stavebními úpravami v rámci prostoru ZŠ Kylešovice a jejich zpevněných ploch atria školy, kde se hodlá realizovat krom jiného i revitalizaci travnatého povrchu včetně výsadby stromů a keřů. Součásti toho je snaha zachytávat a využit dešťových vod, které dnes bez užitku odcházejí do kanalizace. Následné využití zachytávané dešťové vody pro následnou péči o lokální zeleň v rámci intravilanu je prvkem které chce město podporovat.

Cílem je Zlepšit retenci dešťových vod, snížení výměry nepropustných povrchů a jejich náhrada za propustné (např. zatravňovací dlažba, využití propustných či polopropustných materiálů na parkovištích, pěších zónách, vnitroblocích apod.). Vhodná je také realizace vsakovacích nádrží zachytávajících vodu z větších území (např. parkovacích ploch). Dešťovou vodu lze účinně jímat pomocí květnatých záhonů, dešťových zahrádek, vsakovacích průlehů, vegetačních příkopů nebo vegetačních pásů podél vozovky. Tato opatření přispívají ke snížení zatížení kanalizačního systému a ke zlepšení estetického vjemu místa.

Cílem je také snížení spotřeby pitné vody pro účely, k nimž není pitná voda nezbytná (např. zavlažování veřejné zeleně a zahrad, splachování toalet apod.). Vhodné je vytváření retenčních nádrží (jezírka, podzemní nádrže) a využití vody pro tyto účely. Nádrže je vhodné konstruovat jako víceúčelové pro akumulaci srážek, zásobárnu vody a závlahu vegetace. To je možné např. u budov s větší plochou zeleně okolo  například zahrady MŠ nebo ZŠ. Zde lze dešťovou vodu ze střech vsakovat nebo zachytit a využít na zálivku zeleně.
Ke schraňování dešťové vody může posloužit klasický sud anebo jiné typy nádrží. Zásobníky mohou být nadzemní nebo podzemní. Velikost zásobníku se odvíjí od plochy střechy, ze které je voda sváděna, nebo z předpokládané spotřeby vody. V závislosti na umístění zásobníku je zvolen materiál, z něhož je zásobník vyrobený (plast, beton, sklolaminát, či ocel). Plastové nádrže jsou nejčastěji polyetylenové nebo polypropylenové a zesílené skelnými vlákny. Mohou být různých tvarů, a dále bezešvé nebo svařované. Usazují se na zhutněný štěrkový podklad nebo betonovou desku (samonosné), v případě nebezpečí spodní nebo povrchové vody nebo umístění do snadno propustné zeminy se doporučuje obetonování.