ZŠ Šrámkova, Opava – revitalizace

Upraveno: 10.02.2020
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Ekologická stopa města
Realizace: 06/2011 – 12/2011
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.1.00/04.0043
Poskytovatel dotace: Operační program Životní prostředí
Zhotovitel: RENESA – stavební firma, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 21.299.995,00 Kč
Celková výše dotace: 12.400.000,00 Kč

Projekt řešil stavební úpravy pro snižování energetické náročnosti objektu ZŠ. Práce byly provedeny v následujícím rozsahu: zateplení objektu – obvodový plášť, zateplení vybraných stropů, vybourání stávajících výplní okenních otvorů a osazení výplní nových s případnou úpravou velikosti některých výplní, zateplení ostatních detailů.

Byla také provedena kontrola nastavení oběhových čerpadel, změnily se ekvitermní křivky topných okruhů, atd. Hlavním cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budov a také snížení množství emisí. Při snížení potřeby energie na vytápění došlo také k částečnému snížení poptávky po primárních energetických surovinách, tím se stal projekt v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.