Zvýšení kapacity Domova pro seniory, Rolnická 24

Stav projektu:

Povedlo se

Realizace:

10/2020 – 02/2021

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Uznatelné náklady projektu:                 

13.439.331,38,00 Kč

Schválená výše dotace:

7.791.659,53 Kč

Cílem tohoto projektu byla rekonstrukce patra objektu budovy Rolnická 24, Opava a rozšíření poskytované sociální služby Domov pro seniory. Po dokončení rekonstrukce vzniklo 13 nových pokojů v celkové kapacitě 26 lůžek pro poskytování sociální služby Domov pro seniory. Celková kapacity domova pro seniory, Rolnická 24, tak narostla z původních 24 lůžek na jejich celkový počet 50 a v této rozšířené kapacitě začne být poskytována od 01. 06. 2021.

"Tento projekt je spolufinancován v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310“