Zvýšení kapacity Domova pro seniory, Rolnická 24

Stav projektu:

Připravujeme

Realizace:

10/2020 – 02/2021

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Předpokládané uznatelné náklady projektu:

17.509.280,00 Kč

Schválená výše dotace:

11.381.032,00 Kč

Cílem tohoto projektu je rekonstrukce patra objektu budovy Rolnická 24, Opava a rozšíření poskytované sociální služby Domov pro seniory. Po dokončení rekonstrukce tak vznikne 13 nových pokojů v celkové kapacitě 26 lůžek pro poskytování sociální služby Domov pro seniory. Celková kapacity domova pro seniory, Rolnická 24, tak naroste z původních 24 lůžek na jejich celkový počet 50.

"Tento projekt je spolufinancován v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310“