Opatření omezující nadměrné šíření jmelí - město Opava

Upraveno: 27.08.2021
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Probíhá
Realizace: 12/2020 - 08/2021
Registrační číslo projektu:

CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010791

Celkové náklady projektu: 1 874 634,85 Kč
Celková výše dotace: 1 593 439,62 Kč

 

Tento projekt byl realizován za podpory Operačního programu Životní prostředí.​

Cílem projektu je prodloužit život vzrostlých již napadených jedinců sídelní zeleně a zabránit nekontrolovatelnému šíření jmelí bílého (Viscum album subsp. album) na potencionální stále zdravé jedince.

V rámci tohoto projektu bude řešeno ošetření stromů, které jsou napadeny jmelím bílým ve městě Opava (především v lokalitách Jaktař a Městské sady).  U stromů bylo dle míry zasažení rozhodnuto o typu pěstebního opatření (cílený ořez, snížení koruny), případně o kácení stromů. Současně byla realizována náhradní výsadba za pokácené jedince.