Pořízení kompostérů a kontejneru na knihy - město Opava

Upraveno: 07.06.2021
Ilustrační obrázek
Stav projektu: Probíhá
Realizace: 12/2020 - 09/2021
Registrační číslo projektu:

CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013087

Celkové náklady projektu: 3 160 508,00 Kč
Celková výše dotace: 2 686 431,80 Kč

 

 

Tento projekt byl realizován za podpory Operačního programu Životní prostředí.​

 

V rámci projektu bude pořízeno celkem 830 kompostérů ve třech velikostech (620 l, 900 l, 1170 l), které budou bezplatně zapůjčeny občanům města Opavy. Současně bude v bezprostřední blízkosti městské knihovny instalován kontejner na knihy, do kterého budou mít možnost občané věnovat nepotřebné knihy a CD k dalšímu využití. Cílem projektu je primárně snížení množství komunálního odpadu, ale současně také podpora enviromentálního smýšlení obyvatel měst.