Posouzení vybudování překládací stanice na směsný komunální odpad, odpad papíru a plastů a drtičky objemných odpadů – studie proveditelnosti

Upraveno: 07.06.2021

Statutární město Opava získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora odpadového hospodářství ve výši 255.000 na zpracování studie proveditelnosti Posouzení vybudování překládací stanice na směsný komunální odpad, odpad papíru a plastů a drtičky objemných odpadů.

Předmětná studie má zahrnovat vybudování překládací stanice na směsný komunální odpad (SKO), objemný odpad, vytříděný papír a plasty včetně posouzení cenové náročnosti odvozu směsného komunálního odpadu na plánované zařízení společnosti CEVYKO a.s.. Součástí areálu má být drtící zařízení na objemný odpad (OO).

Statutární město Opava se dlouhodobě zabývá způsobem řešení nakládání s komunálním odpadem s ohledem na plánovaný zákaz skládkování využitelných odpadů. Tuto problematiku si nechalo město posoudit naposledy v rámci studie „Hodnocení možnosti nakládání se zbytkovými materiálově nevyužitelnými odpady jejich přímým energetickým využitím v ORP Opava“ – říjen 2017 (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství), která na jednu stranu doporučuje vybudovat zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO), zároveň však doporučuje posuzovat nabídku ostatních zpracovatelů materiálově nevyužitelných odpadů.