Vybudování parkovacího domu na ul. Skladištní

Upraveno: 15.07.2021
Ilustrační obrázek

 

Stav projektu: Probíhá
Realizace: 2/2021 - 09/2022
Registrační číslo projektu:

CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012440

Zhotovitel díla: HOCHTIEF CZ a.s.
Celkové náklady projektu: 208 162 649,17 Kč
Celková výše dotace: 85 000 000,50 Kč

 

Stavba vyjde na zhruba 208 milionů, 85 milionů bude dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zbývající náklady pak uhradí město.

Primárním výstupem projektu je vybudování nového Parkovacího domu v rámci terminálu Opava Východ kde bude vybudováno 210 parkovacích míst (P+R). Součástí systému P+R bude vybudováno nezastřešená parkovací plocha o velikosti 32 parkovacích míst. Současně budou vytvořena 4 parkovací místa pro systém (K+R) a 30 míst (B+R). 
Sekundárním cílem projektu je revitalizace ulice Skladištní, která je ulice využívána cestujícími využívající spojka pro bezpečný přístup uživatelů parkovacího domu na terminál.

Nově vzniklá parkovací místa budou provozována jako veřejně přístupná a dle provedených studií budou využívána zejména cestujícími využívající terminálu Opava Východ (Vlaková spojení, IAD, MHD), současně návštěvníci města přijíždějící za turistikou (vzdálenost od centra města cca 10 -15 min. chůze). Specifickým cílem projektu je revitalizace ulice Skladištní, v rámci které dojde k estetizaci prostorů uličního prostoru, její úprava, prosvětlení a zatraktivnění pomůže vyřešit i jeden z podnětů občanů města z pohledu bezpečí a přívětivějšího prostoru.
Součástí realizace budou řešeny i přeložky kanalizace na ulici Skladištní, Odvodnění pozemního parkoviště, Kanalizační přípojky PD, Splaškové kanalizační přípojky PD, Přeložka vodovodního řádu, Vodovodní přípojka PD, Přeložka kabelů NN SŽDC, Přeložka kabelů NN KDV, Přeložka veřejného osvětlení SŽDC, Přeložka sítě elektronických komunikací, Přípojka Opava NET, Oplocení parkoviště a přeložka stávajících oplocení ČD.