Město v září ocení významné osobnosti

Upraveno: 25.07.2024
Ilustrační obrázek

Další významnou akcí letošních oslav 800 let od první písemné zmínky o městě Opava bude v polovině září galavečer ve Slezském divadle, v rámci kterého budou oceněny významné osobnosti spojené s naším městem.

V červnu zastupitelé schválili následující seznam, v září k němu pak přibyde ještě několik jmen zvláště z ekonomické oblasti. Osobnosti navrhovali občané, spolky a sdružení nebo členové zastupitelstva. „Využíváme toho, že letos slavíme velmi významné výročí, a proto udělujeme mnohem více cen než obvykle. Jsem však přesvědčený o tom, že si to tito lidé zaslouží. Každý z nich má za sebou příběh, který je hoden úcty a poděkování,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil a dodal: „Pokud vám některá jména významných osobností chybí, může to být i tím, že už v minulosti některou z cen dostaly.“ Kdo tedy bude držitelem Medaile statutárního města Opavy, Ceny statutárního města Opavy, Ceny primátora statutárního města Opavy a Ceny Petra Bezruče?    

oblast kultury

Medaile statutárního města Opavy

František Zvardoň – Za skvělou reprezentaci města v oblasti fotografie.

Karel Kostera – Za celoživotní pěveckou, dirigentskou, organizátorskou a sbormistrovou práci. V minulosti dostal Cenu Petra Bezruče.

Cena statutárního města Opavy

Jana Andělová – Za významný přínos opavské opeře a dlouholetý rozvoj divadelního umění.

Jiří Čech – Za celoživotní zásluhy o rozvoj opavské hudební kultury a organizaci Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena.

Jiří Blata – Za vytvoření unikátní sbírky afrického umění.

Vladimír Peringer – Za realizaci vizionářského projektu a provozování kulturního multižánrového prostoru KUPE ve Vodárenské věži v Opavě.

Jana Vondálová – Za významné celoživotní zásluhy v oblasti amatérského tanečního umění, především stepu a scénického tance, a za významné zásluhy o uchování loutkářské a amatérské divadelní scény v Opavě.

Cena primátora statutárního města Opavy

Jaromír Lokaj – Za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost v oblasti dětského sborového zpěvu, za reprezentaci města v ČR i v zahraničí.

Jiří Slovík – Za celoživotní uměleckou práci v oblasti sborového zpěvu a skvělou reprezentaci města Opavy.

Ivana Kleinová – Za dlouhodobý kulturní a pedagogický přínos v oblasti dětského sborového zpěvu a úspěchy pěveckého sboru Domino.

Cena Petra Bezruče

Zdeňka Pfefferová – Za celoživotní podporu, propagaci a šíření odkazu básníka Petra Bezruče a jeho díla a za celoživotní mimořádné zásluhy v oblasti rozvoje kultury na Opavsku.

Jiří Siostrzonek – Za celoživotní zásluhy v oblasti kulturního života na Opavsku a jeho propagaci v rámci České republiky. V minulosti dostal Cenu statutárního města Opavy.

Jindřich Štreit – Za rozvoj evropské dokumentární fotografie a popularizaci Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

 

oblast sportu

Medaile statutárního města Opavy

Jaroslav Burda – Za významný přínos společenskému a kulturnímu životu města a dlouholetou reprezentaci Opavy v oblasti sportu.

David Moravec – Za skvělou reprezentaci města na světových hokejových soutěžích včetně Turnaje století v Naganu.

Cena statutárního města Opavy

Petr Czudek – Za skvělou hráčskou i trenérskou reprezentaci Opavy na světových i domácích turnajích v basketbalu a za popularizaci basketbalu.

Jiří Sýkora – Za skvělou reprezentaci města na mezinárodních závodech v lehké atletice a za vznik a organizování prestižního běžeckého závodu Opavská míle.

Zdeněk Pospěch – Za skvělou reprezentaci Opavy na domácích a zahraničních fotbalových turnajích a za popularizaci sportu mezi mládeží.

Jakub Šiřina – Za skvělou reprezentaci Opavy v basketbale, popularizaci tohoto sportu u mládeže a za velký podíl na úspěších opavského basketbalového týmu.

Cena primátora statutárního města Opavy

Tomáš Petreček – Za reprezentaci města v rámci horolezectví a extrémního sportu.

Libor Kozák – Za reprezentaci města ve fotbale a pořádání charitativních fotbalových turnajů.

 

oblast podnikání

Cena statutárního města Opavy

Břetislav Tůma – Za rozvoj podnikání, mecenášskou podporu kulturních, sportovních a společenských aktivit a kultivaci veřejného prostoru.

Václav Hon – Za rozvoj podnikání na Opavsku.

 

oblast sociálních věcí

Cena statutárního města Opavy

Jan Hanuš – Za rozvoj charitních služeb na Opavsku a dlouholeté úspěšné vedení Charity Opava.

Cena primátora statutárního města Opavy

Elvíra Sněhota Fraňová – Za mnohaletou obětavou práci v oblasti náhradní rodinné péče a pěstounství.

 

oblast školství

Cena statutárního města Opavy

Milada Pazderníková – Za dlouhodobou vynikající pedagogickou a manažerskou činnost, rozvoj školy a vybudování dobrého jména Slezského gymnázia v Opavě.

Petr Pavlíček – Za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost, rozvoj Mendelova gymnázia a popularizaci vědy u veřejnosti.

Jan Škrabal – Za dlouhodobou vynikající pedagogickou a trenérskou činnost a kvalitní práci v oblasti výchovy a vzdělávání.

Arnošt Klein – Za vynikající pedagogickou činnost, rozvoj školy a vybudování dobrého jména Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě.

 

Oblast životní prostředí

Cena statutárního města Opavy

Jiří Alex Gill – Za celoživotní zásluhy v popularizační činnosti v oboru přírodopisu oblasti Opavska, Vítkovska a regionů přilehlých, za ochranářskou činnost místní flóry i fauny a dlouholeté pedagogické působení s touto činností související.

Miroslav Frank – Za významné celoživotní zásluhy v oblasti přírodních věd, především za odbornou botanickou činnost, rozvoj Arboreta v Novém Dvoře a související reprezentaci města Opavy v této oblasti a za významnou popularizační činnost nejen v oblasti dendrologie a ochrany přírody.

Milan Kubačka (in memoriam) – Za významné celoživotní zásluhy v oblasti environmentální výchovy a ochrany přírody na Opavsku.

 

oblast ostatní

Medaile statutárního města Opavy

Pavel Chráska – Za mimořádnou dlouholetou iniciativu obnovení bývalého čs. opevnění, udržování a rozvoj historických tradic.

Cena statutárního města Opavy

Vlastimil Kočvara – Za dlouhodobé obohacování kulturního a společenského života města Opavy.

Jana Novotná Galuszková – Za dlouholetý rozvoj česko-polských vztahů v rámci Euroregionu Silesia a partnerských měst Opava a Racibórz.

Tomáš Elis – Za mnohaletou významnou a nezištnou práci na poli umění, zachování historického odkazu a výbornou reprezentaci města nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Petr Kümpel – Za rozvoj Slezské nemocnice Opava a přínos v oblasti infekční a cestovatelské medicíny.

Ivo Mludek – Za dlouhodobou práci pro dobročinné organizace a rozvoj lidských práv.

Cena primátora statutárního města Opavy

Renata Spisarová – Za celoživotní propagaci opavské kultury na vlnách Českého rozhlasu.