Neposlali jste městu špatnou částku?

Upraveno: 06.05.2024
Ilustrační obrázek

Přestože termín, do kdy musíte uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu, je až 31. května, řada z vás to už udělala s předstihem. Jenomže velké množství občanů poslalo špatnou částku. „V poměrně dost případech se stalo, že nezaregistrovali zvýšení sazby u místního poplatku za komunální odpad a poslali částku, kterou platili minulý rok. Proto prosíme všechny o kontrolu, zda uhradili poplatek správně,“ řekla vedoucí oddělení daní, poplatků a pokladní služby Jana Nováková.

Za svoz komunálního odpadu od letošního roku platíte za dospělou osobu 900 korun, zlevněná sazba je 540 korun (nezletilí, senioři nad 70 let a invalidita třetího stupně – nutné doložit aktuálním potvrzením z ČSSZ). Děti do 3 let neplatí. Za prvního psa dospělý majitel zaplatí 600 korun, za druhého a dalšího 900. Senioři nad 65 let pak za prvního psa platí 200, za každého dalšího 300.

Pokud se chcete podívat, zda máte vše řádně uhrazeno nebo musíte něco doplatit, máte možnost využít platební portál města na adrese portal.opava-city.cz/zpo/platby. Zadáte jméno a příjmení, rodné číslo nebo variabilní symbol a e-mail. Obratem se dozvíte, jak na tom jste. Poplatky můžete uhradit i převodem z vašeho účtu. Zde prosíme o kontrolu nevyžádané pošty, zda je uhrazená částka v pořádku. A do třetice pokud jste si na Magistrátu města Opavy zaregistrovali e-mail, tak na přelomu dubna a května vám přijde e-složenka s vašimi údaji.

Roman Konečný
tiskové oddělení