Noční akce musí povolit vyhláška

Upraveno: 24.08.2020
Ilustrační obrázek

Tentokrát až na červnovém zastupitelstvu byla schválena vyhláška o rušení nočního klidu. Jednak vznikly požadavky na zařazení nových akcí, ale hlavně z důvodu pandemie koronaviru došlo k přesunu některých stávajících akcí z jarních termínů do léta.

Oproti minulým letům nedošlo k velkému nárůstu akcí. „Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností schválená v roce 2019 platí i pro rok 2020, její novelizace však umožňuje uspořádat Silesia party spojenou s akcí Silesia Bike Marathon v srpnu oproti plánovanému červnu a přidává čtyři akce nové,“ uvedla vedoucí kanceláře primátora Jana Foltysová, která zpracovává žádosti organizátorů. Do půlnoci tak mají výjimku z rušení nočního klidu nově také charitativní akce a vinobraní konané v září v areálu fotbalového klubu v Kylešovicích, dále Den Policie České republiky pořádaný na stejném místě, Den Romů na hřišti Slavia v Kateřinkách či zahájení léta v Kolibě na statku. „Žádostí o povolení výjimky z rušení nočního klidu přišlo více, avšak při jejich schvalování se bere ohled také na to, aby nebyli obyvatelé určité lokality zatěžováni hlukem v nadměrné výši a aby akce splňovala požadavky stanovené Ministerstvem vnitra. Klade se důraz především na udržování místních tradic a upevňování mezilidských vazeb,“ poznamenala Jana Foltysová.

Pokud chcete vědět, jestli máte zrovna v lokalitě, kde bydlíte, počítat s rušením nočního klidu, navštivte web města, kde najdete vyhlášku i její novelizaci. Přesný termín a místo konání akce musí dále pořadatel sdělit městu minimálně s pětidenním předstihem. Tato informace je zveřejněna na úřední desce, kterou taktéž najdete na webu v sekci Úřední deska, v kategorii Oznámení akce po 22. hodině.

Anna Sotolářová
Tiskové oddělení