Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

SDPK - Zábor, Překop - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

povolení výkopových prací, umístění skládky, lešení, stánkový prodej, reklamní akce, kulturní akce atd.