OVZDUŠÍ - Žádost o závazné stanovisko

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí jako orgán ochrany ovzduší vydává podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějšich předpisů závazná stanoviska k umístění, k provedení a k užívání stavby stacionárních zdrojů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Závazná stanoviska k umístění, ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu vydává krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.