REFERENT/KA ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (9. platová třída)

Upraveno: 06.05.2024

Statutární město Opava, tajemník Magistrátu města Opavy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
referent/ka odboru výstavby a územního plánování MMO (9. platová třída) s termínem podání přihlášky do 12. 4. 2024.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v souboru níže.

V případě dotazů kontaktujte personální oddělení paní Bc. Pavlínu Majdanicsovou.
(tel.: 553 756 452, email: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz)