Poradny

Internetová poradna pro osoby se specifickými potřebami

Oficiální stránky neziskové organizace, které se již více jak 10 let zabývá pomocí lidem se zdravotním postižením, osobám pečujícím a seniorům. Na stránkách se dostane mimo potřebných kontatků také například on-line sociálního poradenství.

Adresa: www.internetporadna.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska

Na stránkách Sdružení obrany spotřebitelů se dozvíte základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo o podmínkách odstoupení od smlouvy. Jsou zde také uvedeny všechny dozorující orgány nebo například poradny, které na našem území fungují.

Adresa: www.sos-msk.cz

Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna, která v Opavě funguje již od roku 2001 se zabývá především poradenskými službami dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům a školským zařízením. Služby poadny jsou bezplatné.

Adresa: www.ppp.opava.cz

Rodinná a manželská poradna, Opava

Rodinná a manželská poradna v Opavě s působností pro Opavu, Vítkov, Hlučín, Kravaře a okolí poskytuje pomoc občanům již od roku 1977. Do konce roku 2003 poradna byla organizačně začleněna pod Okresní ústav sociálních služeb v Opavě. Od ledna 2004 je poradna detašovaným pracovištěm Centra psychologické pomoci, p. o.

Adresa: www.cepp.cz

Občanská poradna Opava

Občanská poradna Opava poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti práva. Tato služba je registrována a poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Občanská poradna navazuje na pětiletou činnost sociálně-právní poradny, jejím zřizovatelem je Charita Opava a od roku 2000 je členem Asociace občanských poraden (AOP) a v letech 2003 a 2006 obdržela certifikáty kvality za poskytované služby. Občanská poradna se také účastní některých projektů AOP.

Adresa: www.obcanskaporadnaopava.cz

Sociální poradna ANIMA VIVA

Poskytuje odborné sociální poradenství  osobám s chronickým duševním onemocněním (poruchy neurotické, psychotické a afektivní, poruchy osobnosti), osobám s jiným zdravotním postižením (onemocnění neurologické, organické poruchy, kombinované postižení) a osobám v krizi, jako i rodinným příslušníkům, pečovatelům a osobám blízkým. Poradenství poskytuje v oblasti dluhové, občansko-právní problematiky, pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením a psychologického poradenství.

Adresa: www.animaviva.cz