Veřejná správa

Portál veřejné správy

Adresa: www.portal.gov.cz

Na portále veřejné správy najdete především popis a řešení životních situací, do kterých se můžete dostat. Kromě toho jsou zde formuláře k žádosti o výpisy z nejrůznějších veřejných rejstříků, jako je Obchodní rejstřík, Insolvenční rejstřík nebo Rejstřík trestů právnických osob. Neopomenutelnou součástí je také platné znění zákonů.

Vláda České republiky

Adresa: www.vlada.cz

Webové stránky úřadu vlády, na nichž se nachází všechny důležité informace o činnosti Vlády ČR.

Euroskop

Adresa: www.euroskop.cz

Webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, na které najdete užitečné informace o Evropské unii, pozici České republiky v EU nebo informace o evropských fondech. Stránky obsahují také užitečnou Encyklopedii EU.

Moravskoslezský kraj

Adresa: www.kr-moravskoslezsky.cz

Oficiální stránky přímého nadřízeného orgánu města - Moravskoslezského kraje.

Euroregion Silesia

Adresa: www.euroregion-silesia.cz

Oficiální stránky Euroregionu Silesia, který se zaměřuje na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem.

Mikroregion Hvozdnice

Adresa: www.mikroregionhvozdnice.cz

Oficiální stránky volného sdružení 11 obcí, které spojily své síly za účelem zlepšit kvalitu života svých občanů, oživit hospodářství, cestovní ruch a turistiku.

Mikroregion Matice Slezská

Adresa: www.maticeslezska.cz

Oficiální stránky Mikroregionu Matice Slezská, který sdružuje celkem 14 obcí, jež tvoří souvislé území mezi Opavou a Ostravou.

Mikroregion Moravice

Adresa: www.mikroregion-moravice.cz

Oficiální stránky Mikroregionu Moravice, který v současnosti sdružuje 16 obcí. Mikroregion vznikl především proto, aby si obce mohly poskytnout pomoc a koordinaci při řešení problémů ve všech oblastech mikroregionu a příprava projektů pro získávání podpory ze státních prostředků a prostředků EU pro zemědělství a rozvoj venkova.

Mikroregion Opavsko - severozápad

Adresa: základní informace na stránkách Moravskoslezského kraje

Mikroregion Opavsko - severozápad byl založen v roce 2001 a sdružuje 9 obcí. Oficiální stránky mikroregion v současnosti nespravuje.

Sdružení obcí Hlučínska

Adresa: www.hlucinsko.eu

Oficiální stránky Sdružení obcí Hlučínska, do něhož v současnosti patří celkem 27 obcí regionu. Cílem je zejména rozvoj spolupráce v oblasti cestovního ruchu, kultury a propagace regionu jako celku.

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Adresa: www.sdruzeni1157.cz

Oficiální stránky sdružení celkem 18 obcí ležících na trase silnice I/11 a I/57 mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi, které bylo založeno ve snaze urychlit řešení dlouhodobě špatné dopravní situace na této páteřní komunikaci v kraji.