Pověst o vzniku názvu města Opavy

Před mnoha staletími se v místech současného města sešli dva mocní páni. Setkali se zde na lovu, a jelikož se jim tento kus země zalíbil, postavili si zde své stany. Jednoho dne po ránu vyšli ze svých stanů a uviděli průvod kupců. Kupci přijížděli z dalekých východních zemí, a jak spatřili urozené pány, začali jim nabízet své zboží (drahé koberce, meče, dýky, koření a všelicos jiné) a taky jim ukázali čarovně krásného ptáka, kterého nikdy v životě předtím neviděli! 

A jak to tak bývá, oba pánové jej chtěli mít pro sebe. Kupci také nevěděli komu jej prodat a strhla se hádka. Když už to vypadalo, že mezi pány bude mela, kupci z východu rozhodli, že si páva může vzít jeden z nich a za rok, že se vrátí a přivezou tomu druhému. 

To tomu ale dali. První pán vykřikl, že teď si ho musí vzít on, protože jeho žena má narozeniny a on jí ho chce dát, ale druhý pán samozřejmě nesouhlasil. Už se blížil večer, když tu, snad moudřejší pán řekl, ať si tedy páva nechá ten druhý, že on si počká a zlostně odešel do svého stanu. Tam se mu to ale rozleželo a za nějakou dobu se zašel za druhým pánem udobřit. Popíjeli spolu medovinu, rozprávěli, když tu napadlo prvního pána, který páva nezískal, že by mohli na tom památečním místě postavit město! Tu ale nastal problém, jak se město bude jmenovat?! Navrhovali, vymýšleli, ale nic se jim nezdálo dost dobré pro jejich nové město. V tom pán, který ptáka koupil, vykřikl: "Ať se tedy jmenuje po onom krásném ptáku!" Prvnímu se to také zalíbilo, ale že prý je to zase moc krátké. A tu druhý pán zvolal, že prý když se hádali o páva, tak ať se jejich město jmenuje Opava!!! Oba dva se začali radovat a hodovat. Řeku, u které stanovali, pokřtili také Opava, a i když uběhlo mnoho let, tak město a řeka jsou tu stále.