Demografie

Upraveno: 05.03.2020

Počet obyvatel: 56 834*

*údaj k 31. 12. 2018

Následující demografické údaje pocházejí ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 prováděné Českým statistickým úřadem (www.scitani.cz). 

    Obyvatelstvo celkem   v tom  
    abs. % muži ženy
 Obyvatelstvo celkem   58 351 100,00 27 904 30 447
 Z celku podle věku:        
 0–2   1 849 3,2 957 892
 3–4   1 227 2,1 626 601
 5   525 0,9 257 286
 6–9   2 077 3,6 1 083 994
 10–14   2 439 4,2 1 249 1 190
 15–17   1 870 3,2 935 935
 18–19   1 451 2,5 749 702
 20–24   4 090 7,0 2 096 1 994
 25–29   3 883 6,7  1 982 1 901
 30–34   4 478 7,7 2 260  2 218
 35–39   4 927 8,4 2 473 2 454
 40–44   3 852 6,6 1 893 1 959
 45–49   4 064 7,0 1 953 2 111
 50–54   3 867 6,6 1 901 1 966
 55–59   4 180 7,2 1 941 2 239
 60–64   4 233 7,3 1 921 2 312
 65–69   3 016 5,2 1 292 1 724
 70–74   2 331 4,0 978 1 353
 75–79   1 702 2,9 617 1 085
 80–84   1 218 2,1 382 836
 85 a více   854 1,5 226 628
 nezjištěno   218 0,4 133 85
 
 014   8 117 13,9 4 172 3 945
 15–64   40 895 70,1 20 104 20 791
 65 a více   9 121 15,6 3 495 5 626
 průměrný věk   41,1 x 39,2 42,8

Složení obyvatel Opavy podle nejvyššího stupně ukončeného vzdělání
   Obyvatelstvo     celkem %  
  muži     
   
   ženy   
obyvatelstvo ve věku 15 a více let   50 234 86,1 23 732 26 502
bez vzdělání  368 0,6 186 182
základní vč. neukončeného  8 323 14,3 2 984 5 339
střední vč. vyučení (bez maturity)  16 090 27,6 8 995 7 095
úplné střední (s maturitou)   14 195 24,3 6 164 8 031
nástavbové studium  1 569 2,7 550 1 019
vyšší odborné vzdělání  499 0,9 183 316
vysokoškolské   7 114 12,2 3 567 3 547
z toho:
bakalářské  1 202 2,1 503 699
magisterské  5 689 9,7 2 903 2 786

Složení obyvatel podle rodinného stavu
  Obyv. celkem %  muži ženy

svobodní 

 23 511 

40,3 

12 670 

10 841 

ženatí, vdané 

 23 966 

41,1 

11 903 

12 063 

rozvedení 

 6 319 

10,8 

2 553 

3 766 

ovdovělí 

 4 420 

7,6 

688 

3 732 

 
Počet obyvatel podle částí obce

Jaktař 

 2 376 

Kateřinky 

 14 000 

Komárov 

 1 349 

Komárovské Chaloupky 

 142 

Kylešovice 

 7 719 

Malé Hoštice 

 1 763 

Město 

 4 482 

Milostovice 

 307 

Podvihov 

 564 

Předměstí 

 22 228 

Pusté Jakartice 

 66 

Suché Lazce 

 1 033 

Vávrovice 

 1 013 

Vlaštovičky 

 365 

Zlatníky 

 352 


Archivní čísla

Počet obyvatel

31.12.2007 

31.12.2008 

31.12.2009 

31.12.2010 

31.12.2011 

31.12.2012 

31.12.2013 

59 733 

59 364 

59 064 

58 709 

58 410 

58 456 

57 759 


Počet narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Opavy
 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

490 

576 

494 

573 

618 

605 

654 

633 

625 

569 

560 

565 

516