hřbitov Suché Lazce

Suché Lazce se nacházejí na jihovýchod od Opavy i Komárova a stále si udržují vesnický charakter. K obci náleží i osady Strážnice a Přerovec.

Hřbitov se nachází na ulici Ke Strážnici přibližně 600 m jižněji od centra vesnice kde se nachází i kaple Andělů strážných. Hřbitov je ve vlastnictví města Opavy a jeho rozloha činí 2 366 m2. Kapacita hřbitova je z 90 % zaplněna, ale hřbitov má kolem sebe dostatek volného místa a do budoucna se může rozšiřovat.

Zdejší hřbitov byl založen 18. 6. 1892, protože ale Suché Lazce patří pod Komárovskou farnost lze zjistit z historických zápisů, že se zamýšlelo nejprve vybudovat pouze hřbitov v Komárově. Sucholazečtí však byli proti a vybudovali si hřbitov vlastní. V roce 1910 o něm bylo v kronice napsáno „Hřbitov v Suchých Lazcích jest toliko pro tuto obec. Nachází se na nepatrné výšině v místě za dědinou asi 1/4 hodinu od kaple, ale cesta k němu vedena jest. Ostatně jest žádným plotem do čtverce ohrazen. Hrobaře si taktéž volí obec. S volbou a ustanovením hrobaře jest to u nás velice obtížné, poněvadž není pořádného." (Závešický, 2016)

PODROBNÁ MAPA HŘBITOVA (Zvětšit mapu)

 

VOLNÁ HROBOVÁ MÍSTA K PRONÁJMU

Mapa s vyznačením volných hrobů a hrobových míst k pronajmutí na tomto hřbitově     Otevřít mapu

 

PROVOZNÍ DOBA

PO-NE: NONSTOP nepřetržitý provoz

 

KONTAKT

vedoucí: Tomáš Hostinský

adresa: Otická 101, Opava (správa hřbitovů)

telefon: 553 627 728

e-mail: hrbitov@tsopava.cz

 

FOTOGALERIE