Nejvyšší pomník

Náhrobek rodiny Spielvogel patří k největším na hřbitově a obelisk je zcela jistě zde nejvyšším pomníkem. Sloup zhotovila v roce 1936 kamenická dílna Alberta Förstera ze Zlatých Hor, jak je uvedeno na jednom z kamenů.

V roce 1916 byla v těchto místech postavena dřevěná mohyla. Každý rok v den Všech svatých (1. listopadu) se zde konala vojenská panychida (tryzna) za padlé vojáky. Ve dvacátých letech byla mohyla v havarijním stavu, proto bylo rozhodnuto postavit kamenný pomník padlým vojákům světové války. Ten byl odhalen v roce 1927 a jeho autorem byl sochař Josef Obeth.

Emil Spilevogel zemřel v New Yorku 14. dubna 1935 na následky trombózy. K tomuto datu je také poprvé zesnulý zapsán v opavské úmrtní matrice. Je zde ale rovněž odkaz ke skutečnému datu pohřbu, což dokládá matriční zápis o 200 stran dál. Zesnulý byl totiž z Ameriky převezen do Opavy a pohřben teprve 6. června 1936. Důvody tak dlouhé prodlevy z podkladů nejsou známy. V evidenčních knihách hřbitova není Spielvogel vůbec zapsán, údaj o uložení ostatků je pouze na kartě k hrobu.

Emil Maria Spielvogel se narodil v Opavě 30. prosince 1863 v domě na Ratibořském předměstí č. 116 (později Těšínská č. 23), který byl postaven pro zaměstnance opavské cukrové rafinérie nacházející se přímo naproti. Jeho otec, Eduard Spielvogel, byl úředníkem a později také prokuristou v cukrové rafinérii. Pocházel z rodiny učitele ze Skorošic na Jesenicku. Narodil se v roce 1821. Matka Emila Spielvogela se jmenovala Katharina (narodila se v roce 1826) a byla dcerou Karla Michalka, úředníka při správě statků vratislavského biskupa v Javorníku.

V polovině 70. let 19. století si Eduard Spielvogel zakoupil dům na Solné č. 29. Zemřel 20. září 1877 ve věku 55 let na mrtvic. Dům po něm zdědila jeho manželka. Kromě syna Emila měli Spielvogelovi ještě dceru Annu, narozenou v roce 1859. Na počátku 20. století bydlela matka s dcerou ve vlastním bytě v domě na Rossyho (dnes Mírová) ulici č. 5.

Podle údajů ze sčítání lidu v roce 1881 byl Emil Spielvogel účetním pomocníkem. O jeho dalších osudech již nejsou zprávy. V dalších sčítacích operátech z roku 1891 Emil nefiguruje, proto je zřejmé, že k jeho vycestování do Ameriky došlo v průběhu 80. let 19. století.

Katharina Spielvogelová zemřela v roce 1909 ve věku 82 let a její dcera Anna, jež zůstala svobodná, zemřela v roce 1933. Obě byly původně pochovány v hrobě II. třídy v sektoru 15, avšak po zřízení hrobového místa pro Emila Spielvogla byly 6. června 1936 jejich tělesné pozůstatky exhumovány a v jedné rakvi přeneseny sem.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 18, roh.h, hrob 5)  Zobrazit hrob na mapě

 

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.