Viktor Gessner, otec Joy Adamsonové

* 19. 11. 1881 Opava – + 15. 6. 1930 Praha

Stavební inženýr, otec Joy Adamsonové.

Rod Gessnerů pocházel z Durynska a početné zastoupení měl v Salcburku a Ve Vídni. Jedna větev žila ve Valašských Kloboukách, odkud se Christian Gessner na počátku 19. století přistěhoval do Opavy. Christian Gessner byl barvířem a majitelem domu na Solné č. 29. Jeho syn Heinrich (1841–1910) byl správcem v opavské cukrové rafinérii. Spolu s manželkou Hedwig (1847–1934), dcerou opavského měšťana Heinricha Wieseho, měli tři syny. Nejstarší Heinrich (*1870) byl důstojníkem rakouské armády. Prostřední Carl (*1872) i nejmladší Viktor (*1881) byly úředníky. Vzdálenými příbuznými rodiny byli bratři Hubert a Franz Gessnerové, původem z Valašských Klobouků. Působili na počátku 20. století v Opavě. Byli autory přestavby hotelu Slezský dvůr na Panské (dnes Masarykova) ulici, domu pro podnikatelskou rodinu Skasiků (14/roh/1) a také lékárny U Bílého anděla a ulici Mezi trhy.

Viktor se narodil v domě na Těšínské č. 23, kde se nacházely byty pro zaměstnance cukrové rafinérie. Po studiu techniky ve Vídni pracoval jako strojní komisař u zemské vlády slezské. Ve 20. letech byl inspektorem zařízení ohřívajících vodu.

V březnu 1908 se c. k. stavební inženýr Viktor Gessner oženil v Opavě s Traute, rozenou Greipelovou (1888–1974). Jejím dědečkem byl známý podnikatel Carl Weisshuhn. Gessnerové byli katolíci a Greipelovi i Weisshuhnovi naopak evangelického vyznání. Viktor Gessner a Traute Greipelová měli spolu tři dcery, které byly pokřtěny podle evangelického ritu.

První se narodila dcera Traute 3. prosince 1908. Jako druhá přišla na svět Friederike 20. ledna 1910. S odstupem osmi let pak přišla na svět 10. září 1918 dcera Dorle (+1993). Manželství Viktora a Traute Gessnerových nebylo šťastné a v roce 1922 bylo rozvedeno. Traute Gessnerová se se dvěma nejstaršími dcerami po rozvodu odstěhovala do Vídně, kde uzavřela nový sňatek. Nejmladší dcera Dorle zůstala v Opavě s otcem. Bydleli na ulici dr. Zinsmeistera (dnes Lidická) č. 1. V říjnu 1926 se Viktor Gessner podruhé oženil s Marií Müllerovou.

Viktor Gessner zemřel ve věku 48 let 15. června 1930 v Praze na nemoc sleziny. Byl převezen do Opavy a pochován do rodinného hrobu. Tři měsíce po jeho smrti se narodil jeho syn Viktor Hugo Heinrich. Za druhé světové války žili spolu s matkou v německém Memmingenu a zemřel za tragických okolností ve 22 letech.

Životní osudy rodiny Joy Adamsonové podrobně zachytila Zuzana Beranová v knize Setkání se smrtí. Příběh opavské rodačky Joy Adamsonové, která vyšla v roce 2007.

Rodinný hrob Gessnerů je dvojhrobem. První hrobové místo pořídil v roce 1895 otec Viktora Gessnera, správce cukrovaru Heinrich Gessner. Byl sem pochován v roce 1910, po něm pak jeho Hedwig (1837–1925) a také jeho pozůstalá vdova, která se taktéž jmenovala Hedwig (1847–1934). Byla pohřbena na počátku ledna 1935 a při této příležitosti byly do hrobu přeneseni ještě starší předkové rodiny Gessner.

Vedlejší hrob patřil dědicům nadporučíka Aloise Gessnera (+1895), což byl bratr Heinricha Gessnera.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 4, třída I, hrob 28-29)  Zobrazit hrob na mapě

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.