Bílovský Bohumír Hynek Josef

* 1659 Hlučín – + 7. 12. 1725 Velké Slatenice u Prostějova 

Jezuitský mnich a kněz, představitel české konceptuální homiletiky, básník a hagiograf. 

Tento představitel českého literárního baroka se narodil ve vrcholné fázi násilného pokatoličťování v Hlučíně, jezuitské gymnázium vystudoval v Opavě, kde také vstoupil do jezuitského řádu a ve svých třiceti letech byl vysvěcen na jezuitského kněze. Potom působil jako kněz ve svém rodném městě, avšak v r. 1695 se s jezuity rozešel a jako děkan pak působil v Písku v Čechách. Ve svých kázáních, kořeněných vtipem, útočil proti svým původním chlebodárcům - jezuitům a to byl snad také jeden z důvodů, proč mu posluchači v novém působišti tak zvědavě naslouchali i na žebřících v oknech kostela. Ve svém vlasteneckém cítění tíhl k Moravě, kam se po sedmi letech vrátil, nejprve do Vrahovic, potom do Letovic a konečnou zastávkou jeho života se nakonec staly Velké Slatenice u Prostějova.

Z jezuitské minulosti mu zůstala v projevu útočnost. Z dobového rámce se proto nevymykaly ani jeho výpady proti Turkům a všem Mohamedánům, jakožto úhlavnímu nepříteli křesťanského světa. Útoky vůči nekatolíkům byli ojedinělé a pravděpodobně vynucené dobovou povinností. V projevu vystupoval jeko dokonalý herec, který kazatelnu dokázal změnit v miniaturní jeviště a kostel ve velké divadlo. Výmluvností, působivostí, impulzívností a neobyčejnou bezprostředností si Bílovský dokázal znepřátelit ctěné a bohaté měšťany. Byl citlivý k sociálním problémům prostých lidí a míru odpovědnosti člověka stanovoval jeho společenským postavením.

Bílovský v rozsáhlé literární činnosti patřil k nejlepším představitelům české konceptuální homiletiky. Ve svých výkladech se projevil jako výborný znalec lidového prostředí, přísloví, úsloví, zvyků a pověr. Dokázal výklady oživit dialogem, vtipem i poezií. Homiletický prozaik byl tedy i zajímavým básníkem. Napsal českou veršovanou legendu o Janu Sarkanderovi a několik veršovaných latinských spisů. Ve výkladech užíval mnoho příkladů nejen ze současnosti, ale hlavně z historie. Byl i odborníkem v hagiografii, zabýval se legendami a sám je tvořil. Celkem napsal 14 spisů.

PhDr. Josef Gebauer