Klippel

* kolem 1590 – + 11. 8. 1654 Ellingen (D) 

Místodržitel Řádu německých rytířů v Bruntále, místodržitel a následně zemský komtur bailie Franky, aktivní realizátor pobělohorské habsburské politiky a poměrů v Opavě. 

Jinak mu Opavané neřekli než přezdívkou Klippel, i když vlastním jménem byl Jiří Vilém z Elkershausenu. Pocházel z rodiny zámožného nasavského šlechtice Filipa Cuna z Elkershausenu. V erbu užívali příslušníci tohoto šlechtického rodu tři starobylé sekery ve štítě a v klenotu bezrukého muže s dlouhýma ušima, na nichž byli vyobrazeny rovněž uvedené sekery.

Klippel spojil svůj život s Řádem německých rytířů, jehož členem se stal 4. 8. 1614 a již v r. 1618 byl ustanoven domácím komturem v Ellingenu. Od 7. 5. 1625 zastával až do r. 1641 ve složitém období třicetileté války funkci místodržitele Řádu německých rytířů na panství Bruntál, konfiskovaném to majetku Bruntálských z Vrbna. Nespokojil se však jen s tímto konfiskátem, ale sám v konfiskační činnosti pokračoval a v Opavě ve prospěch Řádu zabral městský dvůr na Hradeckém předměstí, posměšně pak místním obyvatelstvem nazývaném jeho přezdívkou "Kliplák" až do doby nejnovější. Nelze se proto divit, že když se poměry na Opavsku zvrátili za přítomnosti dánských vojsk s českými emigranty v l. 1626 - 1627, octl se nenáviděný bruntálský místodržitel Klippel po dobu 9 měsíců v opavské internaci. Po dobytí Opavy Valdštejnem Klippel nabyl opět svobody a vlády nad zabaveným majetkem a se vší vehementností se pustil do dalšího sporu, tentokrát s jezuity, do Opavy uvedenými právě zmíněným Valdštejnem, o patronátní právo nad farním kostelem P. Marie. Spor byl v jeho prospěch vyřešen až po zavraždění Valdštejna v r. 1634.

Klippel proslul neústupností při prosazování zájmů Řádu německých rytířů, které nekompromisně stavěl do popředí. Později se stal také komturem v Ellingenu, Norimberku, Öttingenu a Kapfenburgu, v r. 1634 místodržitelem bailie Franky, v r. 1638 pak jejím zemským komturem.

Závěrem nutno dodat, že pro Opavu negativní osobnost Klippela již nepřipomíná dvůr Kliplák, ani ulička k němu vedoucí a nazvaná Kliplácká, neboť na jeho prostranství se dnes rozprostírá Bezručovo náměstí, na místě sídla jeho šafáře stojí od r. 1907 budova bývalého finančního ředitelství, a bývalého Okresního úřadu v Opavě, a Kliplácká ulička nese název Mírová ulice.

PhDr. Josef Gebauer