Dudič Karel

* 21. 8. 1918 Opava – + 22. 5. 1983 Opava

Scénograf, vedoucí výpravy Slezského divadla v Opavě, výtvarník, grafik.

Pocházel z prostředí dělnické rodiny. Z finančních důvodů se vzdal studia na gymnáziu a odešel do Zlína, kde pracoval u firmy Baťa nejprve jako dělník, později jako návrhář. Při zaměstnání v l. 1938–42 studoval umělecko-průmyslovou školu ve Zlíně a po jejím absolutoriu byl přijat jako výtvarník Studia kresleného filmu ve Zlíně-Kudlově.
 
Ihned po skončení války se v r. 1945 vrátil do rodného města, kde v improvizovaném ateliéru začal pracovat jako samostatný grafik a výtvarník. Stal se spoluzakladatelem Sdružení umělců slezských. Pro celostátní akci na pomoc válkou postiženému Slezsku vytvořil grafické listy, navrhl umělecké plakáty, nálepky, odznaky, namaloval Opavu v troskách. Byl aktivním členem Svazu českých dramatických umělců, předsedou krajské scénografické komise. Od r. 1947 přijal pohostinskou scénografickou spolupráci se Slezským národním divadlem v Opavě a následujícího roku pak v tomto kulturním stánku nastoupil jako výtvarník a vedoucí výpravy. V uvedené funkci pak setrval až do jejího opuštění ze zdravotních důvodů v r. 1977, nadále však až do smrti pracoval v divadle jako výtvarník – scénograf. Ve scénografii se přikláněl k realizmu a výtvarné nápovědi myšlenky díla. Směřoval k jednoduchému výtvarnému sdělení s důrazem na lidové motivy. Vytvořil celkem 288 scénických výprav. Na celostátních Divadelních žatvách v l. 1949, 1952 a 1955 obdržel ocenění za scénografii. Posléze navázal spolupráci s režisérem B. Kramosilem a tato symbióza znamenala vývojový skok k funkčnímu scénickému prostoru, tvarově i barevně postihujícímu základní atmosféru inscenace (Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky, Čajkovského Piková dáma, Smetanova Prodaná nevěsta aj.). Od r. 1960 se zúčastňoval všech scénografických celostátních výstav, v l. 1975 – 77 pak uskutečnil vlastní souborné výstavy v Praze, Opavě, Olomouci a ve Zhořelci (D).

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 3, třída III, hrob 89)  Zobrazit hrob na mapě

 

PhDr. Josef Gebauer