Kollandrová Emma

* 27. 10. 1923 Praha – + 30. 7. 1975 Praha

Herečka.

Operní pěvkyně Emma Kollandrová, provdaná Boříková, se narodila v Praze a její pěvecký talent se formoval v domácím prostředí muzikální rodiny. Stále obklopena hudbou od dětství zpívala a také se rozhodla studovat zpěv na pražské konzervatoři, kterou absolvovala v r. 1946 u prof. J. Vavrdové. Potom vyučovala dva roku zpěvu na hudební škole v Mostě a sama se dále pěvecky zdokonalovala u slavného italského pěvce T. Patierry. Za mosteckého pobytu stala se stálým hostem Krušnohorského divadla v Teplicích, kde 48 x představovala Mařenku v Prodané nevěstě. Jejím prvním a zároveň jediným pevným angažmá byla opera Slezského divadla v Opavě, kde poprvé vystoupila v srpnu 1948 jako Rusalka a působila až do roku 1959. Svou slibnou uměleckou éru přerušila z rodinných důvodů a přesídlila do Prahy, aby tam učila zpěvu až do své předčasné smrti.
 
Opavská tvorba E. Kollandrové spadala do období budování a hledání stylu slezské opery, a její repertoár se proto utvářel na základních dílech operní klasiky. Mezi oblíbené role počítala Smetanovu Mařenku, Vendulku, Ludiši, Anežku i Karolinu, Dvořákovu Rusalku, Cizí kněžnu a Terinku, Čajkovského Taťánu a Verdiho Leonoru. Její pěvecký projev měl blízko k italské kantiléně – z Verdiho představovala např. Aidu, Leonoru a Amálii. Projevila se jako pěvkyně s nosným a technicky vyškoleným hlasem značného tónového rozsahu, vrozenou hudebností a absolutním sluchem.

PhDr. Josef Gebauer