Podlipný Zdeněk

* 5. 5. 1898 Praha – +23. 7. 1946 Opava

Herec, režisér, šéf činohry Slezského národního divadla v Opavě, zakládající člen D 34 E. F. Buriana.

Pocházel z chudých poměrů dělnické rodiny v Praze – Michli a odtud se odvozuje jeho pozdější levicová politická orientace. Herecky začínal již v r. 1915 u divadelní společnosti F. Kosteleckého a potom až do r. 1922 hrál u několika dalších kočovných společností. V r. 1922 získal angažmá v činohře Národního divadla moravsko-slezského v Moravské Ostravě, kde působil až do r. 1926 a byl odtud propuštěn, protože jako organizovaný komunista politicky školil technické pracovníky. Potom vystupoval v činoherních souborech Českého divadla v Olomouci (1926-28), Stálého divadla na Kladně (1928-31), Městského divadla v Plzni ( (1931-32) a v sezóně 1932-33 vedl společnost J. E. Sedláčka a věnoval se její režii. V r. 1933 náležel k nejaktivnějším zakládajícím členům D 34 E. F. Buriana a patřil k jeho profilovým hercům. Po uzavření Burianova divadla byl v l. 1941 – 45 členem Městských divadel pražských. Za svého pražského působení se uplatňoval sporadicky i ve filmu, např. roli Lába ve Věře Lukášové od E. F. Buriana (1939). Před skončením války inicioval založení ilegální Revoluční odborové rady divadelníků, která pak připravovala poválečnou proměnu českého divadelnictví. Po pokusu ustavit v Praze v r. 1945 Divadlo kolektivní tvorby přijal nabídku funkce šéfa činohry Slezského národního divadla v Opavě, kam přesídlil se svou manželkou Hanou.

Divadelní Opavu Zdeněk Podlipný dobře znal již před svým nástupem do uvedené funkce ze zájezdů s ostravským a olomouckým divadlem . Programově se snažil proměnit opavské divadlo v lidovou scénu, ale předčasná smrt mu v uskutečnění plánu zabránila. K jeho nejlepším inscenacím patřila vlastní úprava Vrbského dramatizace Dostojevského Strýčinkova snu. Jako herec vytvořil postavu Shylocka v Shakespearově Benátském kupci a byla to jeho jediná opavská role.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 7, třída I, hrob 26)  Zobrazit hrob na mapě


PhDr. Josef Gebauer