Preisler František

* 29. 1. 1915 Česká Třebová – + 25. 3. 1983 Olomouc

Šéf a dirigent opery Slezského divadla v Opavě.

Absolvoval konservatoř v Praze a zahájil tamtéž uměleckou dráhu v r. 1935 ve Velké operetě. Potom působil jako operetní dirigent v Pardubicích a Kladně a v l. 1939 -1946 jako dirigent opery a operety v Plzni. V městě Prazdroje měl možnost dirigovat kmenová díla operního repertoáru, z nichž zvlášť bylo ceněno nastudování Verdiho Dona Carlose (1944), ale s ohlasem byli přijati i novodobí Foersterovi Nepřemožitelní (1943). V letech 1946 – 54 byl šéfem opery Slezského divadla v Opavě a následující dvě sezóny ještě jejím dirigentem. Z Opavy odešel v r. 1956 do Olomouce, kde působil jako 1. dirigent opery až do odchodu na důchodový odpočinek v r. 1976. Pak ještě pět let dirigoval operu v jugoslávském Marboru.
 
Opavské opeře vtiskl pevný řád a umělecký směr, realizoval cílevědomou dramaturgii, opírající se o českou klasiku. Byl výborným znalcem smetanovské reprodukční tradice a nastudoval v opavském divadle jako dirigent všechny Smetanovy opery kromě Libuše, vždy ve věrné smetanovské interpretaci. Díky této Preislerově orientaci na českou operu se v Opavě v rámci Roku české hudby 1954 podařilo uskutečnit cyklus českých oper, sestavený z 5 Smetanových a 4 Dvořákových oper. Za vskutku umělecký čin bylo považováno Preislerovo nastudování Dvořákova Jakobína.
 
František Preisler věnoval také pozornost pozapomenutým starším českým operám (Bendla, Fibicha, Hřímalého) a soudobé tvorbě. Spolupracoval se skladatelem J. Kříčkou a uvedl tři jeho zpěvoherní novinky v čs. premiérách. Po odchodu z Opavy se ještě jednou vrátil k opavskému dirigentskému pultu, když v lednu 1969 dirigoval Prodanou nevěstu při slavnostním představení s ostravskými, olomouckými a opavskými sólisty k 50. výročí prvního uvedení této opery ve slezské metropoli a založení meziválečné tradice pravidelného zdejšího hostování uvedených divadelních souborů.

PhDr. Josef Gebauer